การออกแบบภายในตามหลัก Human Scale

2023-08-09T03:45:25+07:00

การออกแบบภายในตามหลัก Human Scale การออกแบบพื้นที่ภายในขนาดใหญ่นั้น  สามารถดีไซน์ตามใจได้อิสระ อาจพอเหลือที่จะเผื่อปริมาตรตารางเมตรเอาไว้โยกย้าย  ปรับเปลี่ยนการใช้งานต่อไปได้อีก แต่ในสเกลพื้นที่ไซส์เล็ก อย่างห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ย่อมมีข้อจำกัดของขนาดและการจัดสรรที่ละเอียดอ่อนมากกว่า  จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ความต้องการการใช้พื้นที่  ในกิจกรรมต่างๆอย่างแท้จริง ว่าอย่างน้อยที่สุดแล้ว   เราควรจะสร้างพื้นที่รองรับการใช้งานไว้มากน้อยขนาดไหน สถาปนิกจะใช้ข้อมูลสัดส่วนของมนุษย์  และความต้องการเนื้อที่ใช้สอยแต่ละประเภท มาออกแบบสร้างพื้นที่รองรับการ ยืน เดิน นั่ง นอน