10 แบบแปลนบ้านขนาดเล็ก ที่ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

2023-08-09T16:53:09+07:00

10 แบบแปลนบ้านขนาดเล็ก ที่ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงที่ประชากรอยู่อาศัยด้วยกันเป็นจำนวนมาก พื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยจึงมีขนาดเล็กลง แต่การอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็ก ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการอยู่อย่างอึดอัดหรือสูญเสียพื้นที่ในการใช้ชีวิต เราจึงนำแบบแปลนบ้านที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก ที่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า มาแบ่งปันกับทุกท่าน กับ 10 แบบแปลนบ้านขนาดเล็ก 1 The Micro Apartment ดีไซน์เนอร์ชาวโปแลนด์ คุณ Szymon Hanczar ออกแบบห้องขนาดแค่ 13