สีเสริมดวงตามฮวงจุ้ยที่ทำให้บ้านน่าอยู่ยิ่งขึ้น

2023-08-09T17:31:25+07:00

สีเสริมดวงตามฮวงจุ้ยที่ทำให้บ้านน่าอยู่ยิ่งขึ้น สีสันภายในบ้านมีอิทธิพลอย่างมากต่อบรรยากาศและอารมณ์ของผู้อยู่อาศัย ฮวงจุ้ยได้นำเอาศาสตร์ของสีมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศที่กลมกลืนและพลังงานสมดุลให้กับบ้าน วันนี้ริชคอนส์จึงมาขอแบ่งปันเทคนิคการใช้สีที่เหมาะกับห้องต่างๆ และอิทธิพลของสีต่อห้องนั้นๆ เพื่อให้คนผู้ที่อาศัยในบ้านสบายใจและมีความสุข ธาตุตามหลักฮวงจุ้ยมีด้วยกันอยู่ 5 ธาตุหลักๆ คือ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทอง ธาตุไฟ เป็นธาตุที่นำพลังงานบวกมาสู่อาชีพการทำงานและช่วยให้เป็นที่รู้จัก นำธาตุไฟมาใช้ในบ้านจะเป็นการดึงเอาความสนุกสนาน กระตือรือร้น และความตื่นเต้นเข้ามา แต่ต้องระวังการใช้ธาตุไฟมากจนเกินไปจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้ เพราะความรุนแรงของธาตุนี้ จึงไม่ควรนำมาใช้เป็นธาตุหลักภายในบ้าน