5 แนวคิดสำคัญในการออกแบบมุมสำหรับเด็ก

2023-08-09T18:15:59+07:00

เนื่องในโอกาสวันเด็กปีนี้ ริชคอนส์ขอนำแนวคิดดีๆ ในการออกแบบมุมสำหรับเด็ก ตั้งแต่ลูกน้อยไปจนถึงวัยซนมาฝากกัน เป็นสิ่งที่ควรทดไว้ในใจ พึงนำไปปฏิบัติ เพื่อความสะอาด ความปลอดภัย และพัฒนาการที่ดีของคนที่เรารัก ดังนี้   1 พื้นที่ของเด็ก มีอุบัติเหตุได้เสมอ เด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษ เต็มไปด้วยความสงสัยใคร่รู้ และเปี่ยมไปด้วยพลัง นั่นทำให้ความพลั้งเผลอเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้เสมอ สิ่งสำคัญคือการที่เรายอมรับว่าอุบัติเหตุคือเรื่องปกติ และหมั่นที่จะลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด ฉะนั้น การออกแบบพื้นที่สำหรับเด็กจึงควรระลึกถึงการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด เช่น