5 แนวคิดสำคัญในการออกแบบมุมสำหรับเด็ก

By |2020-01-11T07:49:35+07:00January 11th, 2020|Decoration, Design|

เนื่องในโอกาสวันเด็กปีนี้ ริชคอนส์ขอนำแนวคิดดีๆ ในการออกแบบมุมสำหรับเด็ก ตั้งแต่ลูกน้อยไปจนถึงวัยซนมาฝากกัน เป็นสิ่งที่ควรทดไว้ในใจ พึงนำไปปฏิบัติ เพื่อความสะอาด ความปลอดภัย และพัฒนาการที่ดีของคนที่เรารัก ดังนี้   1 พื้นที่ของเด็ก มีอุบัติเหตุได้เสมอ เด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษ เต็มไปด้วยความสงสัยใคร่รู้ และเปี่ยมไปด้วยพลัง นั่นทำให้ความพลั้งเผลอเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้เสมอ สิ่งสำคัญคือการที่เรายอมรับว่าอุบัติเหตุคือเรื่องปกติ และหมั่นที่จะลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด ฉะนั้น การออกแบบพื้นที่สำหรับเด็กจึงควรระลึกถึงการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด เช่น