คู่มือบ้านใหม่ฉบับสมบูรณ์ Ep. 2 – การออกแบบและเตรียมเอกสาร

By |2020-06-27T09:19:12+07:00June 27th, 2020|Construction, Tips|

คู่มือบ้านใหม่ฉบับสมบูรณ์ Ep. 2 - การออกแบบและเตรียมเอกสาร เมื่อเราตกลงปลงใจ คิดตกผลึกกับตัวเองแล้วว่า เราจะสร้างบ้านของเราเองขึ้นมาใหม่ ขั้นตอนต่อไปนับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุด เป็นกระดุมเม็ดแรกที่จะช่วยปูทางสู่บ้านใหม่ในฝันของเรา จะราบรื่นหรือทุลักทุเล ขั้นตอนนี้จะช่วยเป็นตัวกำหนดได้เป็นอย่างดี ขอให้ท่านเจ้าของบ้านและผู้ออกแบบ ช่วยกันตั้งใจจัดการและลงมือทำกับขั้นตอนนี้ให้ละเอียด รอบคอบ และเตรียมพร้อมให้ดีที่สุด กับบทที่สองของคู่มือบ้านใหม่ฉบับสมบูรณ์ ว่าด้วยเรื่องการออกแบบและเตรียมเอกสาร โดยบทนี้ เราจะเน้นไปที่ขั้นตอนการออกแบบ การจัดทำแบบเพื่อใช้งาน ใช้ขออนุญาต และใช้ประกอบการก่อสร้างจริง โดยจะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 1.เริ่มต้นออกแบบบ้าน จากบทที่ 1 เชื่อว่าหลายๆ ท่านน่าจะพ มีภาพในใจกันแล้วว่าบ้านในฝันมีหน้าตาเป็นอย่างไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ในขั้นตอนนี้ แนะนำว่าให้ท่านเจ้าของบ้าน ปรึกษาและดำเนินการร่วมกันกับสถาปนิก เพราะจะมีความเชี่ยวชาญที่จะทำแบบออกมาได้ถูกต้องตามหลักการก่อสร้าง ตามกฎหมาย และตามที่เราคาดหวังอีกด้วย นอกจากนี้สถาปนิกยังมีประสบการณ์ที่จะแนะนำ บอกเล่า ถึงรูปแบบบ้านต่างๆ ตลอดจนไอเดียที่อาจจะตอบโจทย์ของเราโดยที่เราอาจไม่เคยนึกถึง ซึ่งจะทำให้เราได้บ้านที่ถูกใจในที่สุด ในขั้นตอนนี้ ทางริชคอนส์ ขอสอดแทรกชุดข้อมูลเล็กๆ ที่ควรคิดควบคู่ไปด้วยในตอนออกแบบดังนี้ ตอนออกแบบอย่าลืมนึกถึงรูปร่างที่ดิน ที่ตั้ง และสภาพโดยรอบของที่ดินไปพร้อมๆ กันด้วย อาณาบริเวณ และพื้นที่ใช้สอย แบ่งเป็น ในตัวบ้านและนอกตัวบ้าน สมาชิกในบ้าน ว่ามีใครบ้าง เพื่อสถาปนิกอาจนึกถึงการใช้งานที่ควรมีเพิ่มเติมที่เราอาจคิดไม่ถึง ข้อกฎหมายต่างๆ ทั้งเรื่องผังเมือง กฎหมายอาคาร และกฎหมายก่อสร้าง 2.จัดทำแบบก่อสร้าง การจัดทำแบบก่อสร้าง ทำเพื่อ 3 วัตถุประสงค์ คือ ใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ใช้ประกอบการทำงานของช่างและผู้รับเหมาในการก่อสร้างจริง ใช้ประกอบการจัดทำเอกสารสินเชื่อ เพื่อกู้เงินในการก่อสร้างจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน แบบก่อสร้างสามารถแบกออกได้เป็นหลายส่วน โดยหลักๆ จะประกอบด้วย 2.1 แบบสถาปัตยกรรม 2.2 แบบวิศวกรรม ซึ่งสามารถแยกย่อยได้อีกหลากหลายมาก เช่น ไฟฟ้า ระบบ เครื่องกล สุขภิบาล 2.3 แบบอื่นๆ เช่น แบบตกแต่งภายใน แบบผังดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

คู่มือบ้านใหม่ฉบับสมบูรณ์ Ep.1 – คิดก่อนปลูก

By |2020-06-07T08:24:01+07:00June 7th, 2020|Uncategorized|

คู่มือบ้านใหม่ฉบับสมบูรณ์ Ep.1 - คิดก่อนปลูก "การสร้างบ้าน" ถูกมองว่าเป็นเรื่องยาก เรื่องใหญ่ สุดแสนจะยุ่งยาก ซับซ้อน เต็มไปด้วยเรื่องน่าปวดหัว โดยเฉพาะหากเป็นบ้านหลังแรก ก็ยิ่งเครียดกันไปใหญ่ หลายท่านไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน จับต้นชนปลายไม่ถูก แต่อย่ากังวลไป วันนี้ ริชคอนส์จะนำเรื่องยากซับซ้อนเหล่ามาแจกแจงให้ละเอียด ผ่านชุดบทความ คู่มือบ้านใหม่ฉบับสมบูรณ์ โดยจะมีทั้งหมด 12 ตอนเรียงลำดับขั้นตอนตั้งแต่ตัดสินใจไปจนตรวจรับ ทำความสะอาดกันเลย

Go to Top