เนื่องในโอกาสวันเด็กปีนี้ ริชคอนส์ขอนำแนวคิดดีๆ ในการออกแบบมุมสำหรับเด็ก ตั้งแต่ลูกน้อยไปจนถึงวัยซนมาฝากกัน เป็นสิ่งที่ควรทดไว้ในใจ พึงนำไปปฏิบัติ เพื่อความสะอาด ความปลอดภัย และพัฒนาการที่ดีของคนที่เรารัก ดังนี้

 

1 พื้นที่ของเด็ก มีอุบัติเหตุได้เสมอ

เด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษ เต็มไปด้วยความสงสัยใคร่รู้ และเปี่ยมไปด้วยพลัง นั่นทำให้ความพลั้งเผลอเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้เสมอ สิ่งสำคัญคือการที่เรายอมรับว่าอุบัติเหตุคือเรื่องปกติ และหมั่นที่จะลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด

ฉะนั้น การออกแบบพื้นที่สำหรับเด็กจึงควรระลึกถึงการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด เช่น การหลีกเลี่ยงโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง เสี่ยงกับการทำให้ของล้มหรือตกหล่น ไม่เก็บของที่มีคม มีน้ำหนักมาก มีขนาดเล็กจนสามารถหยิบเข้าปาก หรือเผลอลืมไว้กับเด็ก ตลอดจนไม่มีซอกหลืบที่ส่วนใดส่วนหนึ่งสามารถเข้าไปติดจนมีอันตรายได้

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ทุกซอกทุกมุมของพื้นที่ต้องถูกเข้าถึงได้โดยผู้ใหญ่ เพื่อให้สามารถตอบรับกับทุกสถานการณ์ได้อย่างทันที

Tips ออกแบบห้องเด็ก 1 – ออกแบบโดยคำนึงถึงพื้นที่ส่วนตัวที่เพียงพอสำหรับเด็กแต่ละคนในการทำงานส่วนตัว ให้เด็กแต่ละคนเติบโตได้เต็มที่

 

2 ความสกปรกคือศัตรูตัวฉกาจ

อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับพื้นที่ของเด็กคือความสะอาด เพราะภูมิคุ้มกันของเด็กยังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา นอกจากนี้พัฒนาการจองเด็กในหลายช่วงวัยต้องการสุขภาวะที่สมบูรณ์ มีผลวิจัยบ่งชี้ว่าการติดเชื้อโรคในวันเด็กสามารถแทรกแซงพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก ทำให้เด็กเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลต่ออนาคตและชีวิตของเด็กในระยะยาว

การรักษาความสะอาดจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการออกแบบพื้นที่สำหรับเด็ก ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบพื้นที่ที่ทำความสะอาดยาก สะสมฝุ่นและความชื้น นอกจากนี้ยังควรคิดเผื่อในกรณีที่น้ำและอาหารอาจหก หรือ กระเด็น เปื้อนมุมต่างๆ ให้การทำความสะอาดเป็นไปได้อย่างละเอียดและทั่วถึง แสงแดดส่งถึง และอากาศถ่ายเท เพื่อสุขภาวะและสุขอนามัยที่ดีของคนที่คุณรัก

Tips ออกแบบห้องเด็ก 2 – ออกแบบโดยคำนึงถึงพื้นที่เก็บของ ให้เพียงพอกับจำนวนสิ่งของที่เพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของเด็กๆ

 

3 น่ารักของเรา ไม่เท่ากับน่ารักของลูก

ความสวยงามและความน่ารักเป็นเรื่องของมุมมอง การออกแบบพื้นที่สำหรับเด็กควรคำนึงถึงผู้ใช้งานหลัก ซึ่งก็คือเจ้าตัวน้อยของเรานั่นเอง ดังนั้นเราจึงไม่ควรนำความชอบของเรามาเป็นที่ตั้งในการออกแบบพื้นที่สำหรับเด็ก แต่มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศที่น้องตอบสนองในเชิงบวกได้ดี เพื่อเอื้อประโยชน์ในเชิงพัฒนาการให้กับเจ้าตัวน้อย

ในสถานการณ์นี้ที่เจ้าตัวน้อยอันเป็นที่รักของเรา อาจยังไม่สามารถช่วยออกความคิดเห็นได้มากนัด ให้เราเน้นการสังเกตถึงสภาวะอารมณ์ และความสะดวกในการใช้งานของพื้นที่เป็นหลัก และค่อยๆ ปรับสถานที่ให้ได้มาซึ่งการตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงบวกให้มากที่สุด

วิธีการเริ่มต้นที่ดีคือการเน้นความหลากหลายและแตกต่าง จากนั้นสังเกตุถึงมุม สี รูปร่างที่น้องชอบที่สุด จากนั้นจึงค่อยๆ ปรับมุมอื่นๆ ให้สอดรับกับความชอบของน้องต่อไป ทั้งนี้ วิธีการข้างต้นสามารถทำได้โดยเน้นสิ่งของที่ลอยตัว ไม่เน้นลงทุนกับโครงสร้าง ซึ่งจะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อีกในอนาคต

Tips ออกแบบห้องเด็ก 3 – ออกแบบโดยใช้แอคเซสซอรี่ในการตกแต่งห้อง ทำให้สามารถเปลี่ยนหรือย้ายที่เพื่อสร้างอารมณ์ใหม่ๆได้อย่างง่ายดายและประหยัด

 

4 สอดแทรกจิตวิทยาพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย

แต่ละวัยมีความต้องการเชิงพัฒนาการที่ต่างกัน ฉะนั้น ควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของเด็กและมุ่งเน้นการออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเจ้าตัวน้อย เพื่อให้ได้พื้นที่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าพื้นที่ต้องเต็มไปด้วยสิ่งของที่สร้างเสริมพัฒนาการ แต่หากเป็นเพียงคำแนะนำเพื่อให้ภาพรวมของพื้นที่ ตอบโจทย์และส่งเสริมการเจริญเติบโตของคนที่เรารัก หรืออย่างน้อยที่สุดไม่ขัดขวางการพัฒนาการของเค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ

ตัวอย่างเช่น เด็กบางวัยยังไม่ควรมีปฏิสัมพันธ์กับโทรทัศน์ เด็กบางวัยสามารถใช้ประโยชน์ได้จากการหยิบของด้วยมือ แต่ต้องไม่ชิ้นเล็กจนเอาเข้าปากแล้วติดคอ เป็นต้น

Tips ออกแบบห้องเด็ก 4 – ออกแบบโดยคำนึงถึงพื้นที่โชว์ผลงานสร้างสรรค์ของเด็ก ทำให้เด็กมีความรู้สึกเป็นเจ้าของห้องอย่างแท้จริง

 

5 ถ่ายรูปสวย มักใช้การไม่ได้จริง

สำหรับข้อนี้ถือให้เป็นของแถมแก่เหล่านักออกแบบและท่านเจ้าของสายโซเชี่ยล ว่า การเซ็ทสถานที่เพื่อถ่ายภาพให้สวยงามนั้น มีวิธีคิดบนการจัดองค์ประกอบของ “ภาพ” ให้สวยงาม ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการจัดวางเพื่อ “ใช้งาน” หรือ “สร้างเสริมพัฒนาการ” ฉะนั้นหากได้เห็นไอเดีย เห็นภาพสวยๆ จากแหล่งต่างๆ โปรดระลึกในใจไปพร้อมกันว่า การออกแบบพื้นที่สำหรับเด็กนั้น นอกจากความสวยงามแล้วสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือสุขภาวะ ความปลอดภัย และพัฒนาการของคนที่เรารัก

Tips ออกแบบห้องเด็ก 5 – ออกแบบและตกแต่งโดยใช้เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ที่สามารถถอดหรือประกอบเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย เช่น เตียงเด็กเล็กที่สามารถมาต่อกันกลายเป็นเตียงเด็กโตได้ในอนาคต

 

ในส่วนของวิธีคิดและเทคนิคการออกแบบพื้นที่เพื่อเด็ก ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะในลักษณะใด หากท่านเจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ และนักออกแบบมีข้อสงสัย ต้องการคำแนะนำใดๆ สามารถติดต่อ ริชคอนส์ เข้ามาได้เสมอ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ 095-6456964 หรือผ่านทาง Line Official โดยการสแกน QR code ด้านล่าง

ชมผลงานจาก Richcons คลิ๊กที่นี่