บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดี เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท ฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริษัทรับเหมาเจ้าไหน ผู้ว่าจ้างต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนจ้างงาน ทาง Rich Construction จึงได้รวบรวมข้อมูลถึงคุณลักษณะที่ดีของผู้รับเหมา เพื่อเป็นตัวช่วยในการพิจารณาสำหรับผู้ว่าจ้าง

คุณลักษณะของบริษัทรับเหมาที่ดี มีดังต่อไปนี้

1. ทำงานออกมาได้ถูกใจ และตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง สามารถพิจาณาได้จาก

1.1 ความชำนาญ ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา – บริษัทรับเหมาควรมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน และสามารถแสดงผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมาให้ดูได้อย่างละเอียด ทางผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณาผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมา ถึงความละเอียดเรียบร้อยของผลงานได้

1.2 ทีมงานพร้อม ทั้งวิศวกร และสถาปนิก – บริษัทรับเหมามีทีมงานที่เข้มแข็ง และพร้อมให้บริการรอบด้าน ซึ่งรวมไปถึง วิศวกร และสถาปนิก ทำให้สามารถตอบโจทย์การก่อสร้างได้คลอบคลุม ทั้งการออกแบบก่อสร้าง ควบคุมงาน รวมไปถึงการออกแบบภายใน ซึ่งทำให้การประสานงานระหว่างเนื้องานต่างๆเป็นไปได้อย่างราบลื่น

 

2. มีความซื่อสัตย์ ไม่ทิ้งงาน สามารถพิจารณาได้จาก

2.1 จดทะเบียนบริษัทฯถูกต้อง ตรวจสอบได้ – บริษัทรับเหมามีตัวตนชัดเจน และมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง สามารถตรวจสอบได้ ทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถไว้วางใจได้ว่า บริษัทรับเหมาจะไม่หนีหายไปไหน

2.2 มีสัญญาจ้างเป็นเอกสารชัดเจน – ก่อนการว่าจ้างทุกครั้ง ทางบริษัทรับเหมามีการออกเอกสารสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ระบุเงื่อนไข และรายละเอียดการจ้างงานอย่างละเอียด ชัดเจน และเข้าใจง่าย ซึ่งทำให้การว่าจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเต็มที่

2.3 เข้ามาดูหน้างานให้เรื่อยๆ – การที่ผู้รับเหมาหมั่นเข้ามาดูความคืบหน้าของการก่อสร้างให้อย่างสม่ำเสมอ เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ดี ที่ช่วยทำให้ผู้ว่าจ้างอุ่นใจได้ว่างานก่อสร้างมีความคืบหน้าไปตามที่วางแผนไว้

2.4 ติดต่อได้ตลอด ไม่หายหน้า – สิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจในตัวผู้รับเหมาคือความสะดวกในการติดต่อพูดคุยกับผู้รับเหมา ผู้ว่าจ้างทุกท่านย่อมมีสิ่งที่กังวล และสิ่งที่สงสัยในใจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างนั้นๆ ฉะนั้นหากผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อผู้รับเหมาได้อย่างง่ายดาย ก็จะทำให้คำถามทุกอย่าง ได้รับคำตอบและคลายความกังวลลงไปได้

 

 

3. การทำงานมีมาตรฐาน พิจารณาได้จาก

3.1 มีเอกสาร BOQ (Bill of Quantities) – เอกสาร BOQ คือ รายการจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และแรงงาน ที่ต้องใช้ทั้งหมดในโครงการก่อสร้างนั้นๆโดยละเอียด ซึ่งรวมไปถึงยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้อีกด้วย ทั้งนี้ จะทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน สามารถตรวจสอบได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องการโก่งราคาวัสดุ และอุปกรณ์

3.2 มีการวางแผน แบ่งงวดการทำงาน และการชำระเงิน ที่สมเหตุสมผล – ก่อนการว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมามีการร่วมกันในการวางแผนการก่อสร้างที่เหมาะสมกับโครงการนั้นๆ หลังจากที่ตกลงกันเรียบร้อย ทางบริษัทรับเหมาควรสรุปแผนการก่อสร้างออกมาเป็นงวดการทำงาน รวมทั้งมูลค่าของเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด

 

4. มีการรับประกันผลงาน – บริษัทรับเหมาควรมีการรับประกันผลงานหลังจากดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโครงสร้าง หรือความเรียบร้อยของงาน ทำให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจว่างานก่อสร้างนั้นเรียบร้อยอย่างที่ตกลงไว้

บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดี ควรมีลักษณะตามที่กล่าวมาข้างต้นให้ครบทุกข้อ ทางผู้ว่าจ้างจึงควรพิจารณาอย่างละเอียดก่อนการว่าจ้างทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากทางเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการไม่อยากยุ่งยากกับการมองหาบริษัทรับเหมา ทางบริษัท RichCons มั่นใจในบริการรับเหมาก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติครบทุกข้อตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ 095-6456964 หรือผ่านทาง Line Official โดยการสแกน QR code ด้านล่าง

ชมผลงานจาก Richcons คลิ๊กที่นี่