มีหลายคนส่งมาถามเกี่ยวกับเอกสารการขออนุญาตสร้างบ้าน แอดเลยขอแชร์ตามนี้นะคะ ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถดำเนินการเองได้เลยค่ะ แต่ถ้าบางท่านไม่ถนัดและไม่อยากปวดหัวกับเอกสารก็จะว่าจ้างคนทำให้ก็มีค่ะ สำหรับลูกค้า RichCons เรามีทีมงานบริการด้านนี้ให้อยู่แล้ว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะ ยกเว้น**ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องเสียให้กับเขต เจ้าของบ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า**

เอกสาร/ หลักฐานสำหรับยื่นขออนุญาตสร้างบ้าน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน 1 ชุด

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด

 • สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด

 • แบบแปลน ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแบบแปลนจำนวน 5 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  •  รายการประกอบแบบ
  •  แผนที่สังเขป
  • รูปแปลนบ้าน
  • รูปด้าน 4 ด้าน
  • รูปตัด 2 ด้าน
  • รูปโครงหลังคา
  • รูปแปลนคาน, คานคอดิน, ฐานราก
  • รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน, เสา, ฐานราก)
  • รูปแปลนไฟฟ้า, สุขาภาบาล
  • รายการคำนวณ
 • หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่)

 • หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีอาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซม.)