เตรียมตัวให้พร้อมกับการรีโนเวทบ้านเก่า

บ้านเก่าเป็นสถานที่เต็มไปด้วยความทรงจำและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่า แต่กาลเวลาก็อาจทำให้บ้านที่เรารักทรุดโทรมและอ่อนแอได้ การรีโนเวทบ้านก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการคืนชีวิตชีวาให้บ้านหลังเก่าได้ นอกเหนือจากเจ้าของบ้านที่ต้องการฟื้นสภาพที่อยู่อาศัยให้กลับมาเหมือนใหม่ ยังมีผู้ที่กำลังย้ายที่อยู่อาศัย และตัดสินใจซื้อบ้านเก่าแทนการปลูกบ้านใหม่ มีความจำเป็นในการรีโนเวทบ้านเพื่อให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่

หัวใจหลักของการรีโนเวทบ้านเก่า ที่เจ้าของบ้านควรทราบ เพื่อให้การรีโนเวทบ้านเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ มีดังต่อไปนี้

1. เป้าหมายต้องชัดเจน : เป้าหมายของการรีโนเวทบ้านของแต่ละท่านมีความแตกต่างกันไป เช่น เพื่อการขายต่อเอากำไร เพื่ออยู่อาศัยแบบประหยัดงบ เพื่อเป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจในชีวิต หรือเพื่อส่งต่อเป็นมรดกในรุ่นถัดไป เป็นต้น หากเจ้าของไม่ชัดเจนถึงจุดประสงค์ในการรีโนเวทบ้าน และความต้องการในการใช้งาน นั่นจะส่งผลต่อทั้งผลลัพธ์ของเนื้องานที่ได้ รวมไปถึงงบประมาณในการรีโนเวทอีกด้วย

2. ลงมือทำเอง : เมื่อบางครั้งมีงานที่คิดว่าง่ายพอที่จะทำได้เอง เจ้าของบ้านที่อยากประหยัดเงินอาจจะอยากดึงงานมาทำเสียเอง เช่น งานทาสี แต่งานง่ายๆพวกนี้อาจจะไม่ได้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้อย่างที่คิดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะการกะเกณฑ์ปริมาณของที่ต้องซื้อคลาดเคลื่อน การไม่รู้แหล่งขายของที่ทั้งถูกและมีคุณภาพ หรือความไม่เชี่ยวชาญในการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ซื้อมา บางครั้ง การปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการให้ ก็สามารถประหยัดเงินและเวลาได้มากกว่า

3. เรื่องโครงสร้าง ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอ : โครงสร้างอาคารเป็นหัวใจของความแข็งแรงของบ้าน ส่วนต่างๆของตัวบ้านล้วนเกี่ยวข้องและเกื้อหนุนกัน การเลือกที่จะเพิ่มเติมหรือลดโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้าน อาจส่งผลให้บ้านขาดความแข็งแรงและเกิดปัญหาสารพัดอย่างตามมา อีกทั้งอาคารเก่าอาจจะมีปัญหาซ่อนอยู่ในงานระบบโครงสร้าง ยิ่งจำเป็นที่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลและจัดการให้

4. วางแผนการดำเนินงานให้เป็นระบบและเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่
–      สรุปเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจน
–      จ้างนักออกแบบ เพื่อออกแบบก่อสร้างและให้คำแนะนำในเรื่องที่จำเป็น เช่น เรื่องกฎหมาย
–      ยื่นขอใบอนุญาต
–      จ้างผู้รับเหมา
–      จัดทำแผนระยะเวลาการก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดระยะเวลาและจำนวนในการจ่ายเงินแต่ละงวด
–      เคลียร์พื้นที่ให้พร้อมในการเข้างาน
–      แจ้งข่าวเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาขัดแย้งกันในอนาคตระหว่างกำลังก่อสร้าง เช่น เสียงรบกวน

5. ศึกษากฎหมายการรีโรเวทบ้านให้ดี ทั้งนี้ อ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) สรุปได้ว่าอาคารดังต่อไปนี้ ต้องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ในการเข้าปรับปรุงต่อเติมอาคาร
–      การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างเหล็ก
–      การต่อเติมที่เป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่โครงสร้างเดิมเกิน 10 เปอร์เซ็นต์
–      การต่อเติมหรือลดพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 5 ตารางเมตร โดยมีการเพิ่มเสาและคาน
–      การต่อเติมหรือลดพื้นที่หลังคาเกิน 5 ตารางเมตร โดยมีการเพิ่มเสาคาน

6. ห้ามละเลยงานระบบ : ท่อและสายไฟต่างๆภายในตัวบ้าน เปรียบเหมือนเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกาย บ้านเก่ามักจะมีปัญหาเรื่องระบบเนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นก่อนรีโนเวท ต้องตรวจสภาพงานระบบให้ดีก่อน เพื่อจะได้แก้ตั้งแต่เนิ่นๆ

7. เข้าใจข้อจำกัดของอาคาร : โครงสร้างเดิมของบ้านเก่าอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน หรือทำให้การทำงานช้าลง ดังนั้นหากพิจารณาแล้วว่าโครงสร้างเดิมไม่เหมาะกับเป้าหมายของเจ้าของ ควรตัดสินใจรื้อโครงสร้างเก่าหมด หรือทุบทิ้งและสร้างใหม่ตั้งแต่ต้นดีกว่า

8. เตรียมงบประมาณเผื่อไว้ : เพราะบางครั้งเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะมีปัญหาอะไรระหว่างการรีโนเวทบ้าง ฉะนั้นจึงควรเตรียมงบไว้เผื่อประมาณ 20% – 30% ของราคาประเมินไว้เสมอ ไม่เช่นนั้นงานอาจจะล่าช้าออกไป

9. เปลี่ยนใจบ่อยๆ : การที่เจ้าของเปลี่ยนใจไปๆมาๆ กระทบทั้งเวลาและงบประมาณในการรีโนเวทเป็นอย่างมาก เช่น ต้องรื้องานที่ทำไปแล้วออกหมดเพราะเจ้าของเกิดมีแนวคิดใหม่ ซึ่งเป็นการเสียเงิน 2 รอบ ฉะนั้นเจ้าของควรตัดสินใจให้ดีก่อน และไม่ควรเปลี่ยนใจกลางคันหากไม่จำเป็นจริงๆ

10. ทีมก่อสร้างที่เชี่ยวชาญมีความจำที่สุด : เพราะบ้านเก่าถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ปัญหาเชิงโครงสร้างจึงเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูง การใช้ทีมก่อสร้างที่มีความรู้และประสบการณ์ จะช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเจ้าของบ้านควรจะต้องมีทีมสถาปนิกหรือวิศวกรเข้ามาร่วมในโครงการรีโนเวทบ้านด้วย ซึ่งทำหน้าที่ทั้งให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการและควบคุมการรีโนเวท เพื่อให้การรีโนเวทเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ที่ Richcons เรามีพร้อมทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการรีโนเวทบ้านเก่า

ชมผลงานจาก Richcons คลิ๊กที่นี่

เจ้าของบ้านท่านใดที่สนใจสามารถโทรติดต่อเข้ามาพูดคุยและสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 095-6456964 หรือผ่านทาง Line Official โดยการสแกน QR code ด้านล่าง